Verta zinoti

Verta zinoti

  Atvykdami į teorijos egzaminą turėkite :   1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2. mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą arba dokumentą, patvirtinantį, kad galite laikyti egzaminą pasirengęs (-usi) savarankiškai; 3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad Jūsų sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP; 4. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigėte mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą; 5. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvote jį gavęs (-usi). VĮ „Regitra“ mokamos įmokos: A, B, C, CE, D kategorijų vairavimo teorijos egzaminas – 35.00 Lt; A kategorijos vairavimo praktinis egzaminas – 111.50 Lt; B kategorijos vairavimo praktinis egzaminas – 107.00 Lt;   C arba CE arba D kategorijos vairavimo praktinis egzaminas – 154.00 Lt; Savarankiškai mokytis ir laikyti teorijos egzaminą galite: 1. jei siekiate įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones; 2. jei turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1, B1 arba B kategorijų transporto priemones; 3. jei turite teisę vairuoti B1, B, C1, C, D1, D arba T kategorijos (-ų) transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1 ar A kategorijos transporto priemones; 4. jei turite teisę vairuoti D1 arba D kategorijų transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti C1 arba C kategorijų transporto priemones; 5. jei turite teisę vairuoti T kategorijos transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti B, D1 ar C1 kategorijų transporto priemones.

Comments are closed.