Darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisyklės

Taisykles sudaro:

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS.
  2. MOKYMO VEIKLA.
  3. PRIĖMIMO MOKYTIS IR MOKYMO TVARKA.
  4. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.
  5. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.
  6. VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS.
  7. BAIGIAMOJI DALIS.

Darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisykles skaitykite, paspaudus šią nuorodą.