Verta žinoti

Atvykdami į teorijos egzaminą turėkite :  
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą arba dokumentą, patvirtinantį, kad galite laikyti egzaminą pasirengęs (-usi) savarankiškai;
 3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad Jūsų sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP;
 4. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigėte mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;
 5. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvote jį gavęs (-usi).
  VĮ „Regitra“ mokamos įmokos:  
 • A, B, C, CE, D kategorijų vairavimo teorijos egzaminas – 35.00 Lt;
 • A kategorijos vairavimo praktinis egzaminas – 111.50 Lt;
 • B kategorijos vairavimo praktinis egzaminas – 107.00 Lt;
 • C arba CE arba D kategorijos vairavimo praktinis egzaminas – 154.00 Lt.
  Savarankiškai mokytis ir laikyti teorijos egzaminą galite:  
 1. jei siekiate įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones;
 2. jei turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1, B1 arba B kategorijų transporto priemones;
 3. jei turite teisę vairuoti B1, B, C1, C, D1, D arba T kategorijos (-ų) transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1 ar A kategorijos transporto priemones;
 4. jei turite teisę vairuoti D1 arba D kategorijų transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti C1 arba C kategorijų transporto priemones;
 5. jei turite teisę vairuoti T kategorijos transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti B, D1 ar C1 kategorijų transporto priemones.